Szolgáltatások

Irodánk az alábbi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére:

 • könyvvizsgálat

 • könyvelés

 • adószakértés

 • bér- és munkaügyi feladatok ellátása

 • ügyvitelszervezés

 • igazságügyi könyvszakértés

 • valamint a vállalkozások összes pénzügyi-számviteli
  tevékenységével kapcsolatos feladatainak az  ellátása

 

Igény esetén a szolgáltatásainkat ügyfeleinknél helyszínen is ellátjuk!


Könyvvizsgálat:

A számviteli törvény szerint: "A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló... e törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó ... vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről."

Véleményünk szerint a könyvvizsgálói feladatok a való életben a fenti megfogalmazáson túlmutatnak. Egy felelősségteljes könyvvizsgáló "együtt él" a vállalkozással. A vezetőséggel együtt dolgozva és gondolkozva építő jellegű tanácsokkal látja el a vállalkozást, felhívja a figyelmet az esetleges gyenge pontokra.

 


Könyvelés:

Egy társaság könyvelési feladatainak kiszervezése komoly döntés, amely mögött jelentős gazdasági és üzleti racionalitások húzódnak. Egyfelől nagy mértékű költségcsökkentés érhető el, másrészt csökkenti a visszaélési lehetőségeket, harmadrészt a vállalkozástól független, külső kontrolt képes megvalósítani.

Fenti érvek miatt a könyvelés kiszervezése egyaránt jellemező a kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra.

Jelenlegi ügyfeleink kivétel nélkül a fenti érvrendszerre alapozva döntöttek úgy, hogy irodánkat bízzák meg a számviteli, könyvelési feladatok ellátásával.

 


Adószakértés:

Magyarországon az elmúlt években szinte exponenciális mértékben megnőtt az adótörvények módosításának száma.

Az SZJA törvény 2010-ben 9-szer módosult, 2011-ben 15-ször, míg 2012-ben 13 változtatást élt meg. Ilyen mértékű és ütemű jogszabályi változásra egy vállalkozás vezetése nem képes önerőből felkészülni.

Munkatársaink jártasak a hazai adózás területén, mely képessé teszi irodánkat arra, hogy olyan tanácsokkal lássuk el ügyfeleinket, amelyek alapján nem csak megfelelni lesznek képesek az adótörvényi előírásoknak, de az adófizetést optimalizálni is tudják.

 


Bér- és munkaügyi feladatok:

A legtipikusaban kiszervezett feladatok egyike. Speciális és nagyon gyakran változó szakterület.

Munkatársaink több éves bérszámfejtői tapasztalattal rendelkeznek, technikai hátterünk pedig alkalmas a jelentősebb (50 fő feletti) munkaerőállománnyal rendelkező vállalkozások munkaügyi feladatainak teljes körű ellátására.

 


Ügyvitelszervezés:

Számviteli és ügyvitelszervezési tanácsadás keretében segítséget nyújtunk olyan nyilvántartási és dokumentációs rendszer kialakításában, amely növelni tudja a vállalkozás hatékonyságát, erőforrást és költségeket megtakarítva.

Hosszú évek tapasztalata során lehetőségünk volt számos vállalatirányítási rendszert megismerni, így segítséget tudunk nyújtani egy ERP rendszer kiválasztásában, bevezetésében, üzemeltetésében illetve felülvizsgálatában, paraméterezésében, "finomhangolásában".Igazságügyi könyvszakértés:

Kurunczi Imre 1997 óta bejegyzett, hatóságilag kirendelhető igazságügyi könyvszakértő.

Szakértői nyilvántartási szám: 5609.

Több mint tizenöt éves szakértői munkája során a olyan ügyekben kérték fel szakértői vélemény készítésére, mint például

 • adócsalás,
 • csalás bűntette,
 • nagy értékre elkövetett sikkasztás,
 • házastársi vagyonközzösség megosztás,
 • színlelt munkaszerződések.